Hallituksen vaalit

5.10.2019

Ao-tiedote ammattiosaston puheenjohtajan ja hallituksen vaaleista                                                           1.10.2019

                

           

            Hyvät Tehyn Varkauden ammattiosaston 567 jäsenet!

                                                    Sinustako ao-aktiivi? 

 

Ammattiosastolla on tänä vuonna puheenjohtajan ja hallituksen vaalit. Valittavan hallituksen toimikausi on 1.1.2020 – 31.12.2022.

 

Vaalit pidetään ammattiosaston sääntömääräisessä syyskokouksessa tiistaina 12.11.2019 klo 17.30 alkaen Keskuskonttorilla.


Vaalit toimitetaan kevätkokouksessa 2019 hyväksytyn Mallivaalijärjestyksen A - mukaisesti ja sen edellyttämässä aikataulussa. Ammattiosaston hallitus on valinnut 3-jäsenisen vaalilautakunnan.

 

Äänioikeutettuja ovat Tehy ry:n ammattiosaston jäsenet, jotka ovat läsnä ammattiosaston kokouksessa ja jotka ovat suorittaneet heille säädetyn liittomaksun.

 

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa ajalla 15.-18.10.2019 s-postilla osoitteesta irja.kuosmanen@varkaus.fi. tai käymällä luottamusmiestoimistolla (virka-aikana), os. Kauppatori 6.

 

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 30.10.19 mennessä. Oikaisuvaatimus on toimitettava osoitteella Irja Kuosmanen, luottamusmiestoimisto, Kauppatori 6, 78250 Varkaus

 

Vaalikelpoinen (eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi) on Tehyn Varkauden ao ry 567 jäsen, joka on suorittanut jäsenmaksunsa.

 

 

Ehdokasasettelu on 14.10 – 27.10.2019 välisenä aikana

 

 

Miten ehdokkaaksi?

 

Ehdokkaaksi asettaudutaan täyttämällä oheinen ehdokasasiakirja hallituksen jäseneksi (liite 1) tai hallituksen varajäseneksi (liite 2). Ehdokasasiakirja tulee toimittaa vaalilautakunnalle 27.10.19 mennessä osoitteella Irja Kuosmanen, luottamusmiestoimisto, Kauppatori 6, 78250 Varkaus tai skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen sari.vauhkonen@varkaus.fi


 

 

Jos olet kiinnostunut ammattiosastotoiminnasta, asetu rohkeasti ehdolle hallitusvaaleihin!!

Puheenjohtajan vaali

 

Puheenjohtajaehdokkaat asetetaan ja puheenjohtaja valitaan aina ammattiosaston sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Puheenjohtajan vaali käydään ennen hallituksen vaalia

 

·         Jos on asetettu vain yksi ehdokas, hänet valitaan.

·         Jos ehdokkaita on kaksi, enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi.

·         Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, käytetään kaksivaiheista vaalia, jolloin ensimmäisessä vaalissa ovat mukana kaikki ehdokkaat. Mikäli joku heistä saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hänet valitaan. Jos ehdokkaista kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan uusi äänestys.
Siinä ovat mukana ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta
ehdokasta. Näistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi.

·         Tasatuloksissa ratkaisee arpa.              

   

Hallituksen vaali

Jos puheenjohtajaksi valittu on ehdokkaana myös hallitukseen, hänet poistetaan hallituksen vaaliehdokkaista.
Hallituksen vaali käydään ammattiosastossa käytössä olevan Mallivaalijärjestyksen A mukaan.
 

Ammattiosaston tehtäviin valituille järjestetään tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellista koulutusta kevään 2020 aikana.

 

Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen 2.12.19 klo 18.00 alkaen

 

Kannustamme Sinua lähtemään aktiivisesti mukaan hallituksen vaaleihin ja kehittämään ammattiosastomme toimintaa!